För vem?

Fastighetsrapport producerar kvalificerade utredningar om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden riktade till:
• beslutsfattare och andra nyckelpersoner på fastighetsbolag
• banker
• advokatbyråer
• revisionsfirmor
• myndigheter
• konsultföretag
• privata fastighetsägare
med flera.

FastighetsRapport har som syfte att producera oberoende information om den kommersiella fastighetsmarknaden. Bolaget är ägt av personalen och står helt fritt från olika intressen på marknaden.

FastighetsRapports affärsidé är att som fri och oberoende aktör kartlägga den svenska fastighetsmarknaden på djupet.

Vi brinner för att åter göra den svenska fastighetsmarknaden mer transparent, med syftet att behålla vitaliteten i marknaden på sikt.