Kontakt

Björn Rundquist, fastighetsekonom (KTH)
Grundare och i mer än 20 år chefredaktör och ansvarig
utgivare för tidningen Fastighetsvärlden.
Telefon: 0225-231 66
Mobil: 073-202 41 77
bjorn.rundquist(at)fastighetsrapport.se

Bertil Nilsson, fastighetsekonom KTH
Fastighetsanalytiker inom Fastighet & Bygg på Consensus Fondkommsision,
Nordiska Fondkommision, Danske Bank och Glitnir.
Portföljförvaltare på Aberdeen med ansvar för stora portföljer.