FastighetsRapport

Den kommersiella fastighetssektorn representerar samlade värden på drygt 1200 miljarder kronor. Branschen är kapitalintensiv, vilket innebär att utvecklingen för sektorn har stor betydelse för den svenska samhällsekonomin i allmänhet och för bankerna i synnerhet.

Den genomsnittliga årliga omsättningen av kommersiella fastigheter (inklusive köp av bostadsrättsföreningar) i Sverige har väsentligt överstigit 100 miljarder kronor sedan 2003.

Börsnoterade fastighetsbolag i Stockholm kontrollerar 20 procent av det samlade svenska fastighetsvärdet och har stor betydelse för marknaden. Men det går inte att förstå hela den svenska fastighetsmarknadens funktionssätt utan att kartlägga de aktörer som kontrollerar resterande 80 procent av det samlade fastighetsvärdet.

Fastighetsrapport hjälper dig att kartlägga fastighetspusslet.