Publikationer

Samhällsfastigheter – investeringsmarknaden för publika lokaler

Marknaden för samhällsfastigheter är just nu under stark utveckling och kommer att bli allt mer sofistikerad.
Just nu söker investerare och säljare efter varandra och metoder att mötas.
I den processen är den här rapporten ett utmärkt arbetsredskap för analys, strategibeslut och affärsuppslag.

Beställ ditt exemplar här.

 

Den svenska obeståndsmarknaden

Handboken du inte kan vara utan om du är investerare, mäklare, bankman, rådgivare, förvaltare, politiker, annan beslutsfattare eller underleverantör inom fastighetssektorn. Boken kan användas för kunskapsuppbyggnad och strategiarbete men även för benchmarking och för sökande efter affärsmöjligheter.

Beställ ditt exemplar här.

Den svenska investerarmarknaden

En total genomlysning av det riskkapital på 1090 miljarder som finns samlat hos 350 ganska anonyma investerare på den svenska fastighetsmarknaden.

Det har aldrig tidigare publicerats en så ingående rapport över Den svenska Investerarmarknaden. InvesterarRapporten ger dig svaren på de viktigaste frågorna som:
- Vilka är de viktigaste spelarna på marknaden?
- Vilka lokatyper har de investerat i?
- Var i landet har de gjort sina investeringar?
- Vilka är utvecklingstrenderna?

Handboken du inte kan vara utan om du är investerare, mäklare, bankman, rådgivare, förvaltare, politiker, annan beslutsfattare eller underleverantör inom fastighetssektorn. Boken kan användas för kunskapsuppbyggnad och strategiarbete men även för benchmarking och för sökande efter affärsmöjligheter.

Beställ ditt exemplar här.